Prečo sa prihlásiť do nášho ateliéru BEAUTIFUL ART?

   

  Pretože my ponúkame:

  • individuálny prístup renomovaného umelca a lektora Didier Le Mar ©  s odborným vedením, ktoré sa zakladá na duši a porozumení 
  • konfrontácia, komunikácia a konzultácia vlastnej výtvarnej predstavy 
  • dlhoročné skúsenosti, umelecká a výtvarná prax viac ako 22 rokov
  • umelecké nadanie je podmienkou, zameriavame sa na jednotlivca a jeho špecifické impresie a umelecké prejavy. My hľadáme talenty, ktoré u nás nasmerujeme aby svoj talent rozvinuli správne a stali sa výnimočným a špecifickým výtvarným autorom s vlastným rukopisom a nezničili svoje nadanie neodbornou výukou, ktorá z vás namiesto výtvarného autora urobí klon alebo dokonca zničí vašu jedinečnosť.  

   

  BEAUTIFUL ART ponúka tieto typy kurzov:

  • Celoročný kurz pre deti od  6 rokov
  • Prípravný kurz na talentové skúšky
  • Kurz maľby a kreslenia  pre začiatočníkov 
  • Kurz maľby a kreslenia  pre stredne pokročilých 
  • Kurz maľby a kreslenia  pre pokročilých 
  • Kurz kreslenia anatómie a figúry 
  • Kurz portrétovania - Kresba a maľba 
  • Kurz kresby pre dospelých - Uhlík, ceruzka a pero
  • Kurz maľby pre dospelých - REALIZMUS a HYPERREALIZMUS
  • Kurz maľby pre dospelých -Krajinomaľba / maľba v plenéry
  • Kurz maľby pre dospelých - ABSTRAKCIA a kombinované techniky
  • Kurz maľby pre dospelých - ČAKROVÁ A MEDITAČNÁ  MAĽBA / riadená meditácia, aktivácia kľudu a harmónie pomocou maľby 
  • Kurz maľby pre dospelých - ZEN relaxačná maľba  
  • Kurz kresby pre dospelých - GRAFIKA / následná grafická úprava kresby cez PC.
  • Kurz kresby pre dospelých -  Základy Comicsovej kresby a pridávanie textov.
  • Kurz maľby pre dospelých - Moderná krajinomaľba 
  • Kurz maľby pre dospelých  - od A po Z  / zamerané na výtvarné techniky 
  • Kurz maľby pre dospelých  - Akvarel 
  • Kurz maľby pre dospelých  - Akryl    
  • Kurz maľby pre dospelých  - Olej / Zátišie až portrétovanie 
  • Kurz maľby pre dospelých  - Grafity ako umenie  a airbrush
  • Jednodňový kurz pre dospelých - Základy kreslenia a maľby 
  • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Navrhovanie, priestorová kresba   interiérového dizajnu
  • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Exteriérové navrhovanie záhrad, perspektívna kresba a kolorovanie  
  • Kurz modelovania  - Tvarovanie hliny a následné kolorovanie a lazúrovacie techniky 
  • Kurz fantasy art - kompletné techniky 
  • Kurz ilustračnej maľby
  • Kurz ilustračnej kresby 
  • Kurz písania moderných ikon
  • Kurz harmonizačných interiérových malieb  
  • Kurz kresby a maľby pre tatérov 
  • Kurz maľby religióznych obrazov 
  • Kurz freskovej maľby 
  • Kurz módneho návrhárstva 

   

  Exkluzívne výtvarné kurzy pre pokročilých:

                               

  • Rukopisný know - how kurz pre pokročilých 
  • Renesančné techniky maľby
  • Holandské techniky  maľby
  • Staroindické techniky maľby 
  • Talianske techniky pastóznej maľby 
  • Tradičné techniky japonského akvarelu 

   

  Výtvarné kurzy zamerané na jednotlivé umelecké slohy:

   

  staroveké umenie, najmä antické umenie

   

  stredoveké umenie:

  románsky sloh

  gotický sloh

   

  novoveké umenie:

  renesancia

  manierizmus

  barok

  rokoko

  klasicizmus 

  biedermeier

  romantizmus

  empir

   

  súčasné umenie a moderné umenie 

  realizmus

  impresionizmus

  symbolizmus

  avantgardy: nabizmus, kubizmus, purizmus, surrealizmus, expresionizmus, fauvizmus, futurizmus, poetizmus, dadaizmus, secesia 

  Art Deco  popart, opart, kinetické umenie, abstraktné impresionistické smery, minimalizmus, konštruktivizmus, expresionizmus, tachizmus, konceptualizmus, fotorealizmus, land art, informel, syntetizmus, cloisonizmus, suprematizmus,    

   

   

  Techniky: 

   

  Na súkromných hodinách a jednotlivých   kurzoch  od BEAUTIFUL ART gallery sa môžete naučiť množstvo jedinečných techník. Know How, ktoré Vám bude odovzdávať umelec Didier Le Mar ©  je natoľko mimoriadne, že sa na jeho hodiny hlásia nadaní ľudia z celej EURÓPY. 

  Diela umelca Didier Le Mar ©  vlastnia aj mnohé známe osobnosti, medzi ktoré patria napríklad:  Eparchiálny biskup Cyril Vasiľ, módna návrhárka Jitka Klett, spevák Miro Jaroš, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger a mnoho ďalších. 

  Didier Le Mar ©  je už tretia generácia  výtvarníkov v ich rodine, jemu samému bolo odovzdávané popri štúdiu na výtvarných školách  Know How a tajomstvá správneho používania farieb ako aj podkladov od jeho  

  babky, akademickej maliarky Angely Weiserovej, ktorá bola zakladateľkou dvoch umeleckých zväzov v zahraničí pre rozvoj kultúry a umenia. Usporadúvala rôzne zahraničné výtvarné plenéry a výmenné umelecké podujatia, na ktorých sa sám Didier Le Mar ©  mal možnosť zúčastniť a naučiť sa jedinečné techniky, ktoré sa vo výtvarných školách nedalo naučiť. Medzi rodinných známych patrili také zvučné mená ako Ľudovít Feld, Julius Jakoby, Vincent Hložník , Viktória Szmutková  a iní uznávaní umelci, pretože samotná výtvarníčka Angela Weiserová bola aj uznávanou zberateľkou umenia.  Didier Le Mar ©  ( civilným menom Bc.Art.Sebastian Weiser ) nadväzuje a je pokračovateľom v tejto umeleckej tradícii, ktorú sa prostredníctvom  súkromných hodín snaží odovzdávať medzi nadaných a talentovaných ľudí. 

   

  BEAUTIFUL ART gallery sa nezameriava na masu či kvantitu ale na skutočne talentovaných jedincov, ktorí svojou tvorbou môžu v budúcnosti obohatiť kultúru na Slovensku a v Európe a stať sa zaujímavými umelcami pre zberateľov ako aj pre komerčný trh.  Samotný Didier Le Mar ©  inklinuje k  modern art alebo k vysokým tradičným výtvarných technikám ktoré sa zameriavajú na správne používanie farieb a ich aplikovaniu.

   

  Didier Le Mar © tiež pracuje na vlastnom výtvarnom štýle, ktorý pomenoval  

  SENTIO ART ® je výtvarný štýl zameraný na precítenie prítomného okamihu pri tvorbe. Zameriava sa na sýtosť, svietivosť farieb a ich dynamické nanášanie, ktoré je zamerané na duševné precítenie jednotlivého diela ktoré nesie v sebe prvky aktuálneho duchovného rozvoja samotného autora. Diela obsahuju geometrické prvky a symboly rôznych duchovných smerov ktoré sú ohraničené dominantnou témou a skritýmy symbolmi.     

   
   

   

  Lucia Takáčová, galéria

  Didier Le Mar, galéria

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: +421944033123, +421944333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

   

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar