Prečo sa prihlásiť do nášho ateliéru BEAUTIFUL ART?

 

Pretože my ponúkame:

 •  individuálny prístup lektora Didier Le Mar s odborným vedením, ktoré sa zakladá na duši a porozumení 
 • konfrontácia, komunikácia a konzultácia vlastnej výtvarnej predstavy 
 • dlhoročné skúsenosti, umelecká a výtvarná prax viac ako 20 rokov
 • umelecké nadanie je podmienkou, zameriavame sa na jednotlivca a jeho špecifické impresie a umelecké prejavy. My hľadáme talenty, ktoré u nás nasmerujeme aby svoj talent rozvinuli správne a stali sa výnimočným a špecifickým výtvarným autorom s vlastným rukopisom a nezničili svoje nadanie neodbornou výukou, ktorá z vás namiesto výtvarného autora urobí klon alebo dokonca zničí vašu jedinečnosť.   

 

BEAUTIFUL ART ponúka tieto typy kurzov:

 

 • Celoročný kurz pre deti od  6 rokov
 • Prípravný kurz na talentové skúšky
 • Kurz kresby pre dospelých - Uhlík a ceruzka 
 • Kurz maľby pre dospelých - REALIZMUS a HYPERREALIZMUS
 • Kurz maľby pre dospelých -Krajinomaľba / maľba v plenéry
 • Kurz maľby pre dospelých - ABSTRAKCIA a kombinované techniky
 • Kurz maľby pre dospelých - ČAKROVÁ MAĽBA / riadená meditácia, aktivácia  čakier pomocou maľby 
 • Kurz maľby pre dospelých - ZEN relaxačná maľba  
 • Kurz kresby pre dospelých - GRAFIKA / následná grafická upráva kresby cez PC.
 • Kurz kresby pre dospelých -  Základy Comicsovej kresby a pridávanie textov.
 • Kurz maľby pre dospelých - ŽIVICA / Resin Pouring
 • Kurz maľby pre dospelých  - od A po Z  / zamerané na výtvarné techniky 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Akvarel 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Akryl    
 • Kurz maľby pre dospelých  - Olej / Zátišie až portrétovanie 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Grafity ako umenie  a airbrush
 • Jednodňový kurz pre dospelých - Základy kreslenia a maľby 
 • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Navrhovanie, priestorová kresba   interiérového dizajnu
 • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Exteriérové navrhovanie záhrad, perspektívna kresba a kolorovanie  
 • Kurz modelovania  - Tvarovanie hliny a následné kolorovanie a lazúrovacie techniky 

 

 

Techniky: 

 

Na súkromných hodinách a jednotlivých   kurzoch  od BEAUTIFUL ART sa môžete naučiť množstvo jedinečných techník. Know How, ktoré Vám bude odovzdávať umelec Didier Le Mar je natoľko mimoriadne, že sa na jeho hodiny hlásia nadaní ľudia z celej EURÓPY.
Didier Le Mar je už tretia generácia  výtvarníkov v ich rodine, jemu samému bolo odovzdávané popri štúdiu na výtvarných školách  Know How a tajomstvá správneho používania farieb ako aj podkladov od jeho teraz už 93 ročnej babky, akademickej maliarky Angeliky Weiserovej, ktorá bola zakladateľkou dvoch umeleckých zväzov v zahraničí pre rozvoj kultúry a umenia. Usporadúvala rôzne zahraničné výtvarné plenéry a výmenné umelecké podujatia, na ktorých sa sám Didier Le Mar mal možnosť zúčastniť a naučiť sa jedinečné techniky, ktoré sa vo výtvarných školách nedalo naučiť. Medzi rodinných známych patrili také zvučné mena ako Ľudovít Feld, Julius Jakoby, Vincent Hložník , Viktória Szmutková  a iní uznávaní umelci, pretože samotná výtvarníčka Angela Weiserová je aj uznávanou zberateľkou umenia.  Didier Le Mar ( civilným menom Bc.Art.Sebastian Weiser ) nadväzuje a je pokračovateľom v tejto umeleckej tradícii, ktorú sa prostredníctvom  súkromných hodín snaží odovzdávať medzi nadaných a talentovaných ľudí. 
 
BEAUTIFUL ART  sa nezameriava na masu či kvantitu ale na skutočne talentovaných jedincov, ktorí svojou tvorbou môžu v budúcnosti obohatiť kultúru na Slovensku a v Európe a stať sa zaujímavými umelcami pre zberateľov ako aj pre komerčný trh.  Samotný Didier Le Mar inklinuje k Israel modern art alebo k tradičným ruským výtvarných technikám ktoré sa zameriavajú na správne používanie farieb a ich aplikovaniu, taktiež uznáva francúzky impresionizmus a talianske renesančné umenie.
 
Didier Le Mar tiež pracuje na vlastnom výtvarnom štýle, ktorý pomenoval LEMARIZMUS. 
(LEMARIZMUS je výtvarný štýl zameraný na sýtosť, svietivosť farieb a ich dynamické nanášanie, ktoré je zamerané na duševné precítenie jednotlivého diela.) 
 
 

 

Lucia Takáčová, galéria

Didier Le Mar, galéria

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789
 
 
 

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: +421944033123, +421944333202
E-mail:
 
 

VÁŽENÍ PARTNERI:

 

 

 

Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar