Prečo sa prihlásiť do nášho ateliéru BEAUTIFUL ART?

 

Pretože my ponúkame:

 • individuálny prístup renomovaného umelca a lektora Didier Le Mar ©  s odborným vedením, ktoré sa zakladá na duši a porozumení 
 • konfrontácia, komunikácia a konzultácia vlastnej výtvarnej predstavy 
 • dlhoročné skúsenosti, umelecká a výtvarná prax viac ako 22 rokov
 • umelecké nadanie je podmienkou, zameriavame sa na jednotlivca a jeho špecifické impresie a umelecké prejavy. My hľadáme talenty, ktoré u nás nasmerujeme aby svoj talent rozvinuli správne a stali sa výnimočným a špecifickým výtvarným autorom s vlastným rukopisom a nezničili svoje nadanie neodbornou výukou, ktorá z vás namiesto výtvarného autora urobí klon alebo dokonca zničí vašu jedinečnosť.  

 

BEAUTIFUL ART ponúka tieto typy kurzov:

 • Celoročný kurz pre deti od  6 rokov
 • Prípravný kurz na talentové skúšky
 • Kurz maľby a kreslenia  pre začiatočníkov 
 • Kurz maľby a kreslenia  pre stredne pokročilých 
 • Kurz maľby a kreslenia  pre pokročilých 
 • Kurz kreslenia anatómie a figúry 
 • Kurz portrétovania - Kresba a maľba 
 • Kurz kresby pre dospelých - Uhlík, ceruzka a pero
 • Kurz maľby pre dospelých - REALIZMUS a HYPERREALIZMUS
 • Kurz maľby pre dospelých -Krajinomaľba / maľba v plenéry
 • Kurz maľby pre dospelých - ABSTRAKCIA a kombinované techniky
 • Kurz maľby pre dospelých - ČAKROVÁ A MEDITAČNÁ  MAĽBA / riadená meditácia, aktivácia kľudu a harmónie pomocou maľby 
 • Kurz maľby pre dospelých - ZEN relaxačná maľba  
 • Kurz kresby pre dospelých - GRAFIKA / následná grafická úprava kresby cez PC.
 • Kurz kresby pre dospelých -  Základy Comicsovej kresby a pridávanie textov.
 • Kurz maľby pre dospelých - Moderná krajinomaľba 
 • Kurz maľby pre dospelých  - od A po Z  / zamerané na výtvarné techniky 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Akvarel 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Akryl    
 • Kurz maľby pre dospelých  - Olej / Zátišie až portrétovanie 
 • Kurz maľby pre dospelých  - Grafity ako umenie  a airbrush
 • Jednodňový kurz pre dospelých - Základy kreslenia a maľby 
 • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Navrhovanie, priestorová kresba   interiérového dizajnu
 • Dizajnérsky kurz kreslenia pre dospelých  -  Exteriérové navrhovanie záhrad, perspektívna kresba a kolorovanie  
 • Kurz modelovania  - Tvarovanie hliny a následné kolorovanie a lazúrovacie techniky 
 • Kurz fantasy art - kompletné techniky 
 • Kurz ilustračnej maľby
 • Kurz ilustračnej kresby 
 • Kurz písania moderných ikon
 • Kurz harmonizačných interiérových malieb  
 • Kurz kresby a maľby pre tatérov 
 • Kurz maľby religióznych obrazov 
 • Kurz freskovej maľby 
 • Kurz módneho návrhárstva 

 

Exkluzívne výtvarné kurzy pre pokročilých:

                             

 • Rukopisný know - how kurz pre pokročilých 
 • Renesančné techniky maľby
 • Holandské techniky  maľby
 • Staroindické techniky maľby 
 • Talianske techniky pastóznej maľby 
 • Tradičné techniky japonského akvarelu 

 

Výtvarné kurzy zamerané na jednotlivé umelecké slohy:

 

staroveké umenie, najmä antické umenie

 

stredoveké umenie:

románsky sloh

gotický sloh

 

novoveké umenie:

renesancia

manierizmus

barok

rokoko

klasicizmus 

biedermeier

romantizmus

empir

 

súčasné umenie a moderné umenie 

realizmus

impresionizmus

symbolizmus

avantgardy: nabizmus, kubizmus, purizmus, surrealizmus, expresionizmus, fauvizmus, futurizmus, poetizmus, dadaizmus, secesia 

Art Deco  popart, opart, kinetické umenie, abstraktné impresionistické smery, minimalizmus, konštruktivizmus, expresionizmus, tachizmus, konceptualizmus, fotorealizmus, land art, informel, syntetizmus, cloisonizmus, suprematizmus,    

 

 

Techniky: 

 

Na súkromných hodinách a jednotlivých   kurzoch  od BEAUTIFUL ART gallery sa môžete naučiť množstvo jedinečných techník. Know How, ktoré Vám bude odovzdávať umelec Didier Le Mar ©  je natoľko mimoriadne, že sa na jeho hodiny hlásia nadaní ľudia z celej EURÓPY. 

Diela umelca Didier Le Mar ©  vlastnia aj mnohé známe osobnosti, medzi ktoré patria napríklad:  Eparchiálny biskup Cyril Vasiľ, módna návrhárka Jitka Klett, spevák Miro Jaroš, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger a mnoho ďalších. 

Didier Le Mar ©  je už tretia generácia  výtvarníkov v ich rodine, jemu samému bolo odovzdávané popri štúdiu na výtvarných školách  Know How a tajomstvá správneho používania farieb ako aj podkladov od jeho  

babky, akademickej maliarky Angely Weiserovej, ktorá bola zakladateľkou dvoch umeleckých zväzov v zahraničí pre rozvoj kultúry a umenia. Usporadúvala rôzne zahraničné výtvarné plenéry a výmenné umelecké podujatia, na ktorých sa sám Didier Le Mar ©  mal možnosť zúčastniť a naučiť sa jedinečné techniky, ktoré sa vo výtvarných školách nedalo naučiť. Medzi rodinných známych patrili také zvučné mená ako Ľudovít Feld, Julius Jakoby, Vincent Hložník , Viktória Szmutková  a iní uznávaní umelci, pretože samotná výtvarníčka Angela Weiserová bola aj uznávanou zberateľkou umenia.  Didier Le Mar ©  ( civilným menom Bc.Art.Sebastian Weiser ) nadväzuje a je pokračovateľom v tejto umeleckej tradícii, ktorú sa prostredníctvom  súkromných hodín snaží odovzdávať medzi nadaných a talentovaných ľudí. 

 

BEAUTIFUL ART gallery sa nezameriava na masu či kvantitu ale na skutočne talentovaných jedincov, ktorí svojou tvorbou môžu v budúcnosti obohatiť kultúru na Slovensku a v Európe a stať sa zaujímavými umelcami pre zberateľov ako aj pre komerčný trh.  Samotný Didier Le Mar ©  inklinuje k  modern art alebo k vysokým tradičným výtvarných technikám ktoré sa zameriavajú na správne používanie farieb a ich aplikovaniu.

 

Didier Le Mar © tiež pracuje na vlastnom výtvarnom štýle, ktorý pomenoval  

SENTIO ART ® je výtvarný štýl zameraný na precítenie prítomného okamihu pri tvorbe. Zameriava sa na sýtosť, svietivosť farieb a ich dynamické nanášanie, ktoré je zamerané na duševné precítenie jednotlivého diela ktoré nesie v sebe prvky aktuálneho duchovného rozvoja samotného autora. Diela obsahuju geometrické prvky a symboly rôznych duchovných smerov ktoré sú ohraničené dominantnou témou a skritýmy symbolmi.     

 
 

 

Lucia Takáčová, galéria

Didier Le Mar, galéria

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789
 
 
 

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: +421944033123, +421944333202
E-mail:
 
 

VÁŽENÍ PARTNERI:

 

 

 

Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar