Stupne výtvarného vzdelania

 

- 1.stupeň: základy kreslenia, tieňovania a maľovania vodovými technikami, aktívna príprava skice anatómie a zátišia

- 2.stupeň: plánovanie kompozície podľa geometrických tvarov, osvojenie kontrastu a smeru svetla, hľadisko, lineárna forma, proporcia a základná forma perspektívy 

- 3.stupeň: lavírovanie a gradácia, tvar a farba ako výtvarné faktory, aktívna práca s kompozíciou, zlatý prierez, mriežkové prenášanie, štúdia zátišia a živých modelov,  

- 4.stupeň: hľadanie tvorivého štýlu, identifikácia a špecifikácia rukopisného prejavu, aktívna výtvarná práca v ateliéri a plenéri, maľba akvarelom, akrylom, základy oleja a vyššia forma perspektívy 

- 5.stupeň: zvládnutie techník olejovými farbami (podkladová vrstva, nanášanie vrstiev, vytváranie štruktúry, maľovanie suchým štetcom, odstraňovanie farby, použitie média) 

- 6.stupeň: hľadanie a osvojenie osobitých výtvarných prejavov, špecifikácia a kombinácia výtvarných žánrov so zameraním sa na zachovanie estetických a technických kritérií. 

- 7.stupeň: zvládnutie techník kresba, maľba, akvarel, gvaš, tempera, akryl, olej (suché na suché, suché na mokré, mokré na mokré) a kombinované techniky 

- 8.stupeň: analýza priestorových objektov (kresba a maľba zátišia, drapérie, návrh kompozície, náčrt), portrét sádrového modelu (kresba a maľba ruky, nohy, hlavy, farebná skica, stupňovanie tónov), maľba hlavy podľa živého modelu (maľba olejovými farbami, pozadie, tiene a lesky), stojaca a sediaca figurína (kresba a maľba aktu, anatómia ľudskej postavy), krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, vzťah hĺbky a farby), aktívna práca a osvojenie 12 výtvarných techník a 8 výtvarných smerov. 

 

 

Lucia Takáčová, galéria

Didier Le Mar, galéria

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789
 
 
 

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: +421944033123, +421944333202
E-mail:
 
 

VÁŽENÍ PARTNERI:

 

 

 

Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar